Z3618544904936 82b789e5d5adb887800bf12b98eea8e1
Z3617940108435 Bba75ae41d5127158ffeabf645731909
Banner 3

Ưu đãi đặc biệt

66.800.000 
Tặng Máy Đo Huyết Áp G088
98.000.000 
Tặng Gối Massage
Liên Hệ
Tặng Gối Massage
42.000.000 
Tặng Máy Đo Huyết Áp G088
22.000.000 
Tặng máy đo huyết áp
-9%
59.000.000 
Tặng Máy Đo Huyết Áp G088
150.000.000 
Tặng Gối Massage

Chương trình khuyến mại
theo ngành hàng

66.800.000 
Tặng Máy Đo Huyết Áp G088
98.000.000 
Tặng Gối Massage
Liên Hệ
Tặng Gối Massage
42.000.000 
Tặng Máy Đo Huyết Áp G088
22.000.000 
Tặng máy đo huyết áp
-9%
59.000.000 
Tặng Máy Đo Huyết Áp G088
22.800.000 
Tặng Máy Đo Huyết Áp G088

Dòng cao cấp

66.800.000 
Tặng Máy Đo Huyết Áp G088
98.000.000 
Tặng Gối Massage
Liên Hệ
Tặng Gối Massage
42.000.000 
Tặng Máy Đo Huyết Áp G088
22.000.000 
Tặng máy đo huyết áp
-9%
59.000.000 
Tặng Máy Đo Huyết Áp G088
150.000.000 
Tặng Gối Massage
Liên Hệ
Tặng Gối Massage

Dòng phổ thông

66.800.000 
Tặng Máy Đo Huyết Áp G088
98.000.000 
Tặng Gối Massage
Liên Hệ
Tặng Gối Massage
42.000.000 
Tặng Máy Đo Huyết Áp G088
22.000.000 
Tặng máy đo huyết áp
-9%
59.000.000 
Tặng Máy Đo Huyết Áp G088
22.800.000 
Tặng Máy Đo Huyết Áp G088
Mr Hai 1

“Ngay sau khi tìm hiểu, tôi đã quyết định lựa chọn chiếc ghế massage của thương hiệu KangWon tặng mẹ tôi. Sau khi trải nghiệm, mẹ tôi cảm thấy đỡ đau nhức vùng lưng và cổ, ngủ sâu giấc hơn, giảm hẳn triệu chứng tê bì chân tay.”

Anh Hải / Nhân viên văn phòng
Mr Viet Anh

“Ngay sau khi tìm hiểu, tôi đã quyết định lựa chọn chiếc ghế massage của thương hiệu KangWon tặng mẹ tôi. Sau khi trải nghiệm, mẹ tôi cảm thấy đỡ đau nhức vùng lưng và cổ, ngủ sâu giấc hơn, giảm hẳn triệu chứng tê bì chân tay.”

Việt Anh / Nhân viên văn phòng
Mr Viet

“Ngay sau khi tìm hiểu, tôi đã quyết định lựa chọn chiếc ghế massage của thương hiệu KangWon tặng mẹ tôi. Sau khi trải nghiệm, mẹ tôi cảm thấy đỡ đau nhức vùng lưng và cổ, ngủ sâu giấc hơn, giảm hẳn triệu chứng tê bì chân tay.”

Anh Việt / Nhân viên văn phòng
Mr Hai 1

“Ngay sau khi tìm hiểu, tôi đã quyết định lựa chọn chiếc ghế massage của thương hiệu KangWon tặng mẹ tôi. Sau khi trải nghiệm, mẹ tôi cảm thấy đỡ đau nhức vùng lưng và cổ, ngủ sâu giấc hơn, giảm hẳn triệu chứng tê bì chân tay.”

Anh Hải / Nhân viên văn phòng
Mr Viet Anh

“Ngay sau khi tìm hiểu, tôi đã quyết định lựa chọn chiếc ghế massage của thương hiệu KangWon tặng mẹ tôi. Sau khi trải nghiệm, mẹ tôi cảm thấy đỡ đau nhức vùng lưng và cổ, ngủ sâu giấc hơn, giảm hẳn triệu chứng tê bì chân tay.”

Việt Anh / Nhân viên văn phòng
Mr Viet

“Ngay sau khi tìm hiểu, tôi đã quyết định lựa chọn chiếc ghế massage của thương hiệu KangWon tặng mẹ tôi. Sau khi trải nghiệm, mẹ tôi cảm thấy đỡ đau nhức vùng lưng và cổ, ngủ sâu giấc hơn, giảm hẳn triệu chứng tê bì chân tay.”

Anh Việt / Nhân viên văn phòng